UZAY,PETROL VE ELEKTRİK

GÜNEŞ:Bütün gezegenleri ısıtan gezegen

GÜNEŞİN KATMANKARI:

BU RESİMDEN ŞUNU ANLAYABİLİRSİNİZ

GÜNEŞİN 8 TANE KATMANI VARDIR

1. KATMANA ÇEKİRDEK DENİR

DÜNYA:

DÜNYA ASLINDA BİR GÜNEŞ PARÇASIDIR.

güneş`in bir parçasıdır ama yıllar geçtikçe dışı soğumaya başlar ama kaplıcalardan olduğu gibi dünyanın hala sıcak olan bir yeri var.En tam ortası iç çekirdek

güneşte olduğu gibi bu gezegeninde katmanları var

1. iç çekirdek (en sücak kısım)

2.dış çekirdek (iç çekirdeğin üstünde bulunur)

3.mato (dış çekirdeğin üstünde koruyucu olarak düşünebilirsiniz)

4.dış kabuk

DİKKAT İNSAN!
dünya insanlar için iyi bir yuvadır.Fakat gezegenimize davranış şeklimiz onu üzerinde yaşaması daha zor bir yer haline getiriyor.Örneğin yakıt olarak kömür ve petrol kullanmak sera gazlarının salınmasını neden oluyor.Bu gazların çok fazla olması ise sıcaklığı gazların içine hapsederek sera etkisi oluşturuyor.Bunun sonucunda da dünya bazı bölgelerinin ileride yaşanammaz hale gelecek şekilde ısıtıyor.Günümüzde sera etkisi tıpkı Venüs`teki gibi şiddetle oluşmaya devam ediyor.

PETROL:Günümüzdeki arabaların çalışmasını sağlayan yanıcı madde

bu madde dünyanın yaşanamaz bir hale getiriyor!

Petrol kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıttır.

Petrol dünyanın en değerli kaynaklarından birisidir.

Arabalar uçaklar bilgisayarlardan yiyeceklere ve evlerinizin ısınmasına kadar çevrenizde gördüğünüz pek çok şeyin üretiminde petrol kullanılır.

KARA ALTIN:Petrol dediğim gibi dünyanın en önemli kaynaklarından olduğu için ona kara altın denmiş.

Perolun sorunları:Uzay kısmındaki gibi sera gazlarının serbest olmasına neden oluyor ve dünyanın bazı bölümlerini yaşanamayacak bir hale getiriyor.

PEROL BİTERSE:Petrol biterse insanlar havayı kirletmeyen bir teknolojiye geçecektir.İlk başta buna alışmak zor olabilir ama bunun zararları petrol kadar olmamayacaktır.Bu teknoloji şu artık arabalar petrol yerine elektrik ile çalışacak.

ELEKTRİK:Elektrik daha az havayı kirletir

ELEKTRİĞİN ÜRETİMİ:Elektrik kendi değil üretiminde havayı kirletir.

ELEKTRİK ÜRETİMİ NASIL OLUR:Elektrik santrallerle olur.

SATRELLERİN KİRLİLİĞİNE VE ZARARLARINA GÖRE SIRALAMASI

1. NÜKLEER SANTRAL:Çok tehlikeli bir santral bu santelin tehlikesi bir arıza veya bir sızıntı sonucunda yüksek miktarda RADYASYON SIZAR bu sızıntı sonucunda çok fazla bölge zarar görebilir.Mesela insanlar radyasyondan ölebilir.

nükleer  resim

TÜRKİYE`DE YAPILACAK BİR NÜKLEER SANTRAL

AKKUYU NÜKLEER SANTRAL

2. HİDROELEKTRİK SANTRALİ

T

R

TT
Hidroelektrik santrali, barajda biriken su yer çekimi potansiyel enerjisi içermektedir. Su, belli bir yükseklikten düşerken, enerjinin dönüşümü prensibine göre Yerçekimi Potansiyel Enerjisi önce kinetik enerji (mekanik enerji) ye daha sonra da türbin çarkına bağlı jeneratör motorunun dönmesi vasıtasıyla Potansiyel elektrik Enerjisi ne dönüşür. Fizikten bilindiği gibi 1 kg’lık bir kütle, 1 m yükseklikten düştüğünde

W (kg m²/sn²=N-m=joule)= m(kg)*g (m/sn²)*h (m)= 9.8 N-m’lik iş yapılmış olur.

Net düşüşü 100 m olan bir barajda 1 ton suyun yaptığı iş

W = 1000*9.8*100 = 980.000 N-m = 980 000 joule(j) dür.

RESİMLER

TERMİK SANTRAL

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılırak geri suya dönüştürülür. Termik santralların tasarımları arasındaki en büyük farklılık kullandıkları yakıt tiplerine göredir. Bu tesisler ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte kullanıldığından bazı kaynaklarda Enerji Dönüşüm Santralı olarak da geçer.[1] Bazı termik santrallar elektrik üretmenin yanı sıra endüstriyel ve ısıtma amaçlı ısı üretimi, deniz suyunun tuzdan arındırılması gibi amaçlarla da kullanılır. İnsan üretimi CO2 emisyonunun büyük kısmını oluşturan fosil yakıtlı termik santralların çıktılarını azaltma yönünde yoğun çabalar harcanmaktadır.

RESİMLER

HAVAYI KİRLETMEYEN SANTRALLER

RÜZGAR SANTRALLERİ
Rüzgâr türbinirüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.

Bir rüzgâr türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervanedenoluşur. Rüzgârın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır.

Rüzgâr türbinlerinin nasıl çalıştığını anlamak için iki önemli aerodinamik kuvvet iyi bilinmelidir. Bunlar sürükleme ve kaldırma kuvvetleridir.

Sürükleme kuvveti, cisim üzerinde akış yönünde meydana gelen bir kuvvettir. Örneğin düz bir plaka üzerinde meydana gelebilecek maksimum sürükleme kuvveti hava akışının cisim üzerine 90o dik geldiği durumda iken; minimum sürükleme kuvveti ise hava akışı cismin yüzeyine paralel iken meydana gelir.

Kaldırma kuvveti ise, akış yönüne dik olarak meydana gelen bir kuvvettir. Uçakların yerden havalanmasına da bu kuvvet sebep olduğu için kaldırma kuvveti olarak adlandırılmıştır.

Sürükleme kuvvetine en iyi örnek olarak paraşüt verilebilir. Bu kuvvet sayesinde paraşütün hızı kesilmektedir. Sürükleme kuvvetinin etkilerini minimuma indirebilmek için yapılmış özel cisimlere akış hatlı (streamlined) cisimler denir. Bu cisimlere örnek olarak elips, balıklar, zeplin verilebilir.

Düz bir plaka üzerine etkiyen kaldırma kuvveti, hava akışı plaka yüzeyine 0o açı ile geldiğinde görülür. Havanın akış yönüne göre meydana gelen küçük açılarda akış şiddetinin artmasıyla düşük basınçlı bölgeler meydana gelir. Bu bölgelere akış altı da denir. Dolayısıyla, hava akış hızı ile basınç arasında bir ilişki meydana gelmiş olur. Yani hava akışı hızlandıkça basınç düşer, hava akışı yavaşladıkça basınç artar. Bu olaya Bernoulli etkisi denir. Kaldırma kuvveti de cismin üzerinde emme veya çekme meydana getirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir