PARİS İKLİM ANLAŞMASI NEDİR VE NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Üzerinde yaşadığımız gezegen, artık nüfusu gittikçe artan insanlığın hoyratça sergilediği doğa düşmanlığından dolayı pes etmek üzere. Bu konuda hepimiz çok iyi biliyoruz ki çok az duyarlı insan, kurum, kuruluş ve devlet var. Aslında 195 ülkenin Dünya’yı daha güzel bir yer yapmak için bir araya geldiği Paris İklim Konferansı’ında imzalanan anlaşma, bu gezegen üzerinde yaşayan herkesi yakından ilgilendiriyor.

Dünya değişiyor ve bu değişime ayak uydurmak için petrol, kömür gibi yeraltı madenlerinden değil, artık güneşten enerji depolamak gerekiyor. Çünkü temiz bir enerji üretimi, onun tüketimini de temiz hale getiriyor. Sera gazı salınımına yönelik alınan önlemlerin çoğu da güneş enerjisini verimli bir şekilde kullanmaktan geçiyor.

Paris İklim Anlaşması Nedir?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi uyarınca sera gazları salınımını azaltmaya yönelik önlemleri içeren bir anlaşmadır. 22 Nisan 2016 tarihinde başlatılan imza toplama süreci 4 Kasım 2016’da, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 195 ülkenin katılımıyla sonlandırıldı. Bu minvalde dünya tarihinde ilk kez iklim değişikliği ile ilgili geniş çapta kabul gören anlaşma yapıldı. Her bir ülke aşağıdaki şartları kabul etmiş sayıldı:

  • Uzun vadede küresel sıcaklık artışının, sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında kalması sağlanacak
  • Sera gazı salınımı küresel seviyede azalma eğilimine geçirilecek
  • Anlaşma yürürlüğe girdikten itibaren, bilimin elverdiği her türlü olanak kullanılarak sera gazı salınımını azaltacak her türlü önlem en kısa sürede devreye sokulacak
  • Anlaşmaya taraf olan devletler, konulan hedefleri sağlamaya yönelik aldıkları tedbirleri ve hedeflerine ne ölçüde ulaştıklarını özetleyen raporlar yayımlayacak.

 Anlaşmayı imzalayan devletlerin caymak istemesi durumunda bir cezaya çarptırılmadıklarını belirtmemiz gerekiyor. Bu yaklaşımıyla biraz yumuşak bir anlaşma olsa dahi, caymak isteyen ülkeler, dünya kamuoyunun tepkisini göğüslemeyi göze almak zorundalar. Yani yasal bir yaptırım olmasa da, algı değişeceği için itibar kaybetmek söz konusu: Tıpkı Trump ve ABD örneğinde olduğu gibi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir